NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 01-10-2023
01-10-2023 88 TRÚNG LÔ: 88
30-09-2023 37 TRÚNG SVIP ĐỀ: 37
29-09-2023 54 TRƯỢT
28-09-2023 98 TRÚNG SVIP ĐỀ: 98
27-09-2023 46 TRƯỢT
26-09-2023 35 TRÚNG LÔ: 35
25-09-2023 89 TRƯỢT
24-09-2023 88 TRÚNG LÔ: 88
23-09-2023 22 TRÚNG SVIP ĐỀ: 22
22-09-2023 14 TRÚNG SVIP ĐỀ: 14
21-09-2023 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66X2
20-09-2023 03 TRÚNG SVIP ĐỀ: 03
19-09-2023 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
18-09-2023 04 TRÚNG SVIP ĐỀ: 04
17-09-2023 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
16-09-2023 34 TRƯỢT