NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 01-10-2023
01-10-2023 03 TRÚNG SVIP BT: 03
30-09-2023 02 TRÚNG SVIP BT: 02
29-09-2023 67 TRÚNG SVIP BT: 67
28-09-2023 56 TRÚNG SVIP BT: 56
27-09-2023 06 TRÚNG SVIP BT: 06X2
26-09-2023 01 TRÚNG SVIP BT: 01
25-09-2023 61 TRÚNG SVIP BT: 61
24-09-2023 01 TRÚNG SVIP BT: 01
23-09-2023 42 TRÚNG SVIP BT: 42
22-09-2023 35 TRÚNG SVIP BT: 35
21-09-2023 25 TRÚNG SVIP BT: 25
20-09-2023 23 TRÚNG SVIP BT: 23
19-09-2023 95 TRÚNG SVIP BT: 95
18-09-2023 31 TRÚNG SVIP BT: 31
17-09-2023 38 TRƯỢT
16-09-2023 69 TRÚNG SVIP BT: 69