NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-12-2021
01-12-2021 712 TRÚNG SVIP 3C: 712
30-11-2021 838 TRƯỢT
29-11-2021 187 TRƯỢT
28-11-2021 988 TRÚNG SVIP 3C: 988
27-11-2021 924 TRƯỢT
26-11-2021 710 TRƯỢT
25-11-2021 313 TRÚNG SVIP 3C: 313
24-11-2021 956 TRƯỢT
23-11-2021 880 TRÚNG SVIP 3C: 880
22-11-2021 693 TRƯỢT
21-11-2021 579 TRÚNG SVIP 3C: 579
20-11-2021 344 TRÚNG SVIP 3C: 344
19-11-2021 812 TRƯỢT
18-11-2021 960 TRÚNG SVIP 3C: 960
17-11-2021 342 TRÚNG SVIP 3C: 342
16-11-2021 405 TRÚNG SVIP 3C: 405