NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 03-12-2022
02-12-2022 623 TRƯỢT
01-12-2022 870 TRƯỢT
30-11-2022 112 TRÚNG SVIP 3C: 112
29-11-2022 380 TRÚNG SVIP 3C: 380
28-11-2022 507 TRÚNG SVIP 3C: 507
27-11-2022 857 TRÚNG SVIP 3C: 857
26-11-2022 996 TRƯỢT
25-11-2022 919 TRƯỢT
24-11-2022 996 TRÚNG SVIP 3C: 996
23-11-2022 779 TRÚNG SVIP 3C: 779
22-11-2022 529 TRÚNG SVIP 3C: 529
21-11-2022 091 TRÚNG SVIP 3C: 091
20-11-2022 770 TRÚNG SVIP 3C: 770
19-11-2022 534 TRÚNG SVIP 3C: 534
18-11-2022 592 TRÚNG SVIP 3C: 592
17-11-2022 776 TRÚNG SVIP 3C: 776