NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-12-2021
01-12-2021 1-2 | 79 38 | 45 31 76 28 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 79 38X2 | TRÚNG LÔ: 45 76
30-11-2021 3-8 | 68 83 | 78 80 50 20 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 68 83 | TRÚNG LÔ: 50
29-11-2021 8-7 | 42 87 | 66 31 40 75 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 87X2 | TRÚNG XIÊN 4: 66 31 40 75
28-11-2021 8-8 | 15 00 | 40 03 94 43 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG XIÊN 4: 40 03X2 94 43
27-11-2021 2-4 | 81 91 | 75 85 80 26 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 91 | TRÚNG LÔ: 75 85 80
26-11-2021 0-2 | 64 50 | 45 75 99 53 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 64X2 | TRÚNG LÔ: 45X2
25-11-2021 1-3 | 30 59 | 24 40 92 94 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 30 59 | TRÚNG LÔ: 24 92 94
24-11-2021 5-4 | 47 75 | 86 69 85 15 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 47 | TRÚNG LÔ: 69 85 15
23-11-2021 8-0 | 98 06 | 79 52 31 25 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 98 06 | TRÚNG LÔ: 52 31X2 25
22-11-2021 9-2 | 01 98 | 68 98 61 96 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 01X2 98 | TRÚNG XIÊN 4: 68 98 61 96
21-11-2021 5-9 | 73 47 | 14 79 15 48 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 73X2 47 | TRÚNG LÔ: 79 15X3
20-11-2021 4-2 | 62 73 | 34 71 97 68 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 62 73X2 | TRÚNG LÔ: 34 71X3
19-11-2021 1-4 | 03 07 | 84 82 97 92 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 03 07 | TRÚNG XIÊN 4: 84 82X2 97 92
18-11-2021 6-0 | 73 92 | 92 40 41 30 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 73 92 | TRÚNG XIÊN 4: 92 40 41 30
17-11-2021 4-4 | 28 42 | 57 21 72 92 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 28 42 | TRÚNG XIÊN 4: 57 21 72 92X2
16-11-2021 0-4 | 77 11 | 05 31 33 78 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 77 | TRÚNG LÔ: 05X2 33